Kurs adresowany jest do Studentów 2. semestru studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, kierunku budownictwo. Tematem realizowanym na kursie jest projekt wielokondygnacyjnego parkingu o konstrukcji żelbetowej.