Kurs wspomagający zajęcia z przedmiotu Mathematical Writing  dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Matematyka  o profilu akademickim prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24