Zajęcia projektowe z przedmiotu Mechanika Teoretyczna dla grup projektowych gp 13 i gp 14 na 2 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Budownictwo, w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24.

Prowadzący: dr inż. Paweł Szeptyński