Algorytmy decyzyjne - grupa 41K8, studia II st. stacjonarne