Kurs przeznaczony dla studentów II roku II stopnia kierunku Matematyka, specjalność Modelowanie Matematyczne.