Jest to laboratoryjna część przedmiotu Metody stochastyczne (dla studentów I sem. II stopnia kierunku Matematyka), prowadzona na wniosek wykładowcy autonomicznie i równolegle do wykładu oraz ćwiczeń.