Kurs dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.