Wykład z przedmiotu "Teoria Sprężystości i Plastyczności" dla studentów 1 semestru studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Autor: Paweł Szeptyński