E-kurs dla zajęć projektowych z przedmiotu Zarządzanie Przedsięwzięciami Budowlanymi dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia, III semestr - kierunek budownictwo, rok ak. 2020/2021