E-kurs dla zajęć projektowych z przedmiotu Zarządzanie Przedsięwzięciami Budowlanymi dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia, IV semestr - kierunek budownictwo, rok ak. 2020/2021