Opracowanie zagadnień do egzaminu magisterskiego i referowanie przygotowywanych prac magisterskich.