W trakcie kursu studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z zasadami termodynamiki, poznają podstawowe przemiany i obiegi termodynamiczne w zastosowaniu do opisu pracy maszyn cieplnych lewo- i prawo bieżnych; zapoznają się z właściwościami pary wodnej jako ważnego czynnika termodynamicznego.