Celem przedmiotu jest scharakteryzowanie podstawowych praw przenoszenia pędu, ciepła i masy w odniesieniu do procesów realizowanych w przemyśle. Studenci zapoznają się z podstawami obliczeniami procesowymi w inżynierii chemicznej.