Kurs przeznaczony do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu jako pomoc dydaktyczna dla studentów.