Kurs przeznaczony jest dla studentów niestacjonarnych kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej. Zawiera lekcje stanowiące połowę zajęć realizowanych w semestrze letnim 2020/21. Kurs obejmuje tematy związane z zakresu technologii i organizacji budownictwa.