Kurs dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo (rok I), specjalności BIM.

Kurs wspomagający do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Metody Matematyczne i Optymalizacja w Technice - część dotycząca tematyki Optymalizacji.