Kurs przeznaczony dla studentów uczęszczających na zajęcia z przedmiotu Mechaniki Budowli II. Kurs zawiera materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych, jak również quizy sprawdzające wiedzę z zajęć.